Aktualności

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!ALLELUJA!!! „Albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa'"

(2 Kor 4,6)

Drodzy Parafianie i Goście!

Życzymy wszystkim Wam, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzył Was swoimi łaskami. Aby serca Wasze napełniała radość z przeżywania najważniejszych wydarzeń historii zbawienia. Niech prawda o zmartwychwstaniu będzie dla Was pokrzepieniem, zwłaszcza pośród wielorakich trudnych doświadczeń, cierpienia i w chwilach zwątpienia.

Niech słowa, które Zmartwychwstały Jezus skierował do niewiast – „Nie lękajcie się” staną się w waszym życiu rzeczywistością. Naszą pamięcią modlitewną otaczamy również wszystkich chorych i cierpiących. Szczęść Wam Boże.

Ks. Michał i ks. Jan