Caritas

Caritas

 Parafialny Oddział Caritas

 • W większości parafii diecezji tarnowskiej istnieje Oddział Caritas. To przede wszystkim przez nie Caritas dociera do potrzebujących i świadczy im swoją pomoc. 
 • Działalnością Parafialnego Oddziału Caritas kieruje Zarząd, który stanowią: przewodniczący (proboszcz, albo wskazany przez niego kapłan), zastępca (z reguły osoba świecka lub siostra zakonna), sekretarz, skarbnik, członkowie zwyczajni. 
 • Praca członków Parafialnego Oddziału Caritas jest wspierana przez innych wiernych, którzy poświęcają się służbie na rzecz osób znajdujących się w jakiejkolwiek trudnej sytuacji, z której nie potrafią wyjść o własnych siłach. 
 • Zadaniem Parafialnego Oddziału jest:
 1. mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno-charytatywną przez: 
  a) zachęcanie wiernych do pełnienia uczynków miłosierdzia 
  b) kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, takich jak: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego, Św. Mikołaja, Wigilia, Opłatek itp. 
  c) uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim, a szczególnie Święta Miłosierdzia Bożego. 
 2. stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;
 3. przeprowadzanie zbiórek i przyjmowanie ofiar na działalność charytatywną; organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii;
 4. prowadzenie stałej formacji swoich członków;
 5. współpraca z pozostałymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym;
 6. współpraca z Zarządem Caritas.
 • Parafialne Oddziały Caritas współpracują z pozostałymi grupami parafialnymi w przedsięwzięciach charytatywnych i ukazują im możliwości działania na tym odcinku
 • Członkinie Parafialnego Oddziału Caritas Parafii Kąty na dzień 30. 03.2017 r. 

Asystent kościelny: Ks. Jan Witek - Proboszcz 

Salamon Agnieszka - przewodnicząca

 • Pajor Anna - skarbnik
 • Pajor Aneta - sekretarz
 • Czyżycka Maria
 • Krzyściak Anna
 • Krzyżak Halina
 • Maciaś Janina
 • Nowak Bogusława
 • Pajor Janina
 • Salamon Franciszka
 • Tokarska Maria
 •  

  Strona internetowa: Caritas Polska