Dziewczęca Służba Maryjna

Dziewczęca Służba Maryjna jest wspólnotą dziewczynek formującą się na wzór Maryi. Od wielu lat w naszej parafii taka grupa istnieje i jest prowadzona przez Siostry Służebniczki. Obecnie opiekunką grupy jest s. Helena Gwozdek. Na cotygodniowych spotkaniach (w każdy piątek)
dziewczęta poznają życie Matki Bożej i uczą się Ją naśladować. Nie brakuje też radości w postaci przeróżnych zabaw, a także chętnie włączają się w przygotowanie liturgii Mszy św.

 

Strona internetowa: Dziewczęcej Służby Maryjnej Diecezji Tarnowskiej