Msze Święte pogrzebowe  za + Stefana Kuklę

W parafii zostaną odprawione następujące Msze św.:

1.Od żony w 7 dz. po śmierci.

2.Od córki Agnieszki z mężem w 30 dz. po śmierci.

3.Od córki Marii z mężem.

4.Od syna Piotra z żoną.

5.Od wnuczki Julii.

6.Od wnuka Dawida.

7.Od chrześniaka Jana Tokarskiego.

8.Od szwagra Jana Tokarskiego.

9.Od chrześnicy Agaty Fitrzyk z rodziną.

10. Od Lucyny i Mariana Piechnik.

11. Od Krzysztofa Piechnika.

12. Od sąsiadów Pajorów.

Poza parafią w Czadzie msze Greg. odprawi ks. Stanisław Worwa. - przekazane

13. Od Janiny i Mariana Krawczyków.

14. Od Magdaleny i Tomasza Gołąbków.

15. Od rodziny Wojasów z Krakowa.

16. Od Marii Nowak .

17. Od Andrzeja Nowaka.

18. Od sąsiadów Michała i Janiny Hopkowicz z rodziną.

19. Od sąsiadów Bożeny i Mariusza Tucznio z rodziną.

20. Od Eweliny i Mateusza Franczak.

21. Od sąsiadów Franczaków.

22. Od sąsiadów Kurzydłów.

23. Od Kurzydłów z Iwkowej.

24. Od Anieli i Eugeniusza Bodek z rodziną.

25. Od Elżbiety i Franciszka Motak.

26. Od sąsiada Andrzeja Hopkowicza.

27. Od Andrzeja Motaka.

28. Od sąsiadów Stanuchów.

29. Od sąsiadów Marii i Wiesława Tokarskich.

30. Od Danuty i Stanisławy ze Szczawnicy.

31. Od Adama i Stanisława Szymocha z Trzebini.

32. Od Marii, Bożeny, Marioli, Agnieszki, Beaty, Andrzeja z Jaworza.

33. Od Lucyny i Andrzeja Krawczyk z Kątów.

34. Od Anny i Marcina Duda.

35. Od Katarzyny i Marcina Motak.

36. Od rodziny Motaków z Lipnicy.

37. Od rodziny Pajorów z Jaworzna.

38. Od Krystyny i Józefa Sadowskich.

39. Od Agaty, Wojciecha i Magdaleny z rodzinami.

40. Od szwagierki Stanisławy.

41. Od rodziny Janas.

42. Od Zofii i Józefa Jarzmik

Poza parafią w Postolinie odprawi ks. Stanisław Gadzina - przekazane

43. Od Marii Jarzmik.

44. Od Grażyny Jasnos z rodziną z Michalczowej.

45. Od Haliny Nowak z Łęk.

46. Od Zofii i Stanisława Figlów z Porąbki.

47. Od rodziny Zięciów z Piechowa.

48. Od Kazimierza i Stanisławy Motak z rodziną.

49. Od sąsiadów Anny Kulig i Haliny Ciastoń z Michalczowej.

50. Od rodziny Osadów z Michalczowej.

51. Od rodziny Urbańczyk.

52. Od Heleny Stokłosa.

53. Od rodziny Płoskonków, Kwiatkowskich i sąsiadki Róży.

54. Od Krystyny i Henryka Motak z rodziną.

55. Od Marii i Stanisława Tokarskich z Jaworzna.

56. Od Janiny i Stanisława Skirło z Iwkowej.

57. Od Agnieszki i Roberta Skirło z Iwkowej.

58. Od Beaty i Kazimierza Miś z Iwkowej.

 

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU!