Chrzest Święty

Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej parafii w III niedzielę miesiąca podczas  Mszy Świętej o godz. 11.00. Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym w ciągu miesiąca po urodzeniu. W niebezpieczeństwie choroby dziecka w innym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu w kancelarii parafialnej.

Przy zgłoszeniu należy przedstawić w kancelarii parafialnej::

 • akt urodzenia dziecka z USC;
 • akt ślubu kościelnego rodziców – jeżeli ślub zawierali w innej parafii;
 • w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne
 • pozwolenie od własnego proboszcza;

  Rodzicami chrzestnymi mogą być:

 • wierzący i praktykujący katolicy po ukończeniu 16 roku życia
 • bierzmowani
 • małżonkowie po zawarciu ślubu kościelnego
 • uczniowie szkół średnich – uczęszczający na religię

  Rodzice Chrzestni, którzy mieszkają w innej parafii winni dostarczyć przed chrztem dziecka zaświadczenie ze swojej parafii, że są godni zaszczytu bycia rodzicem chrzestnym.

  Chrystus  Pan  naucza:  „Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Bucha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego” (J3,5) i wzywa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” (Mk10,14). Zaszczytnym prawem i obowiązkiem rodziców jest przedstawienie dziecka Kościołowi, aby przez sakrament chrztu weszło do wspólnoty zbawionych, a oczyszczone z grzechu pierworodnego, stało się przybranym dzieckiem Boga i uczestnikiem życia Bożego w Chrystusie.