Msze św. pogrzebowe  za + Marię Cięciwa

W parafii zostaną odprawione następujące Msze św.:

1. od syna Ryszarda w 7 dzień po śmierci - 1.03.

2. od córki Anny z dziećmi

3. od syna Zdzisława z żoną i dziećmi

4. od syna Stanisława z rodziną

5. od siostry Józefy z mężem

6. od sąsiada Mariusza Cięciwy

7. od Firmy Górsmak

8. od wnuczki Agnieszki

9. od wnuczki Beaty z rodziną

10. od sąsiadów: Agnieszki i Szczepana Tomasik z córkami

Poza parafią w Czadzie zostaną odprawione jako Msze Gregoriańskie następujące Msze św.: - przekazane

11. od wnuczki Małgorzaty z rodziną

12. od kuzynki Heleny Hołyst z rodziną

13. od rodziny Wijasów z Iwkowej

14. od Barbary i Piotra Pławeckich z rodziną

15. od Firmy Jacek Szczurek, syna Stanisława

16. od rodziny Kuralów z Gwoźdzca

17. od rodziny Cichych z Charzewic

18. od rodziny Legutko i Jarzmik

19. od Krystyny Repetowskiej

20. od Anny i Czesława Kołdras

21. od Janiny i Mariana Pytel

22. od Spółdzielni Usług Rolniczych w Iwkowej

23. od sąsiadki Haliny Cięciwa

24. od sąsiadów Zyznawskich

25. od Mieczysława Marca

26. od Cecylii i Kazimierza Frączków z Nowego Sącza

27. od Stanisławy Mastalerz z rodziną

28. od swatów Teresy i Stanisława Pajor

29. od Agnieszki i Grzegorza Pajor z synami

30. od wnuczki Moniki z mężem

31. od Marii Cebula z rodziną

32. od 6 Róży niewiast, zelatorki Marii Cebula

33. od Haliny i Tadeusza Nowak

34. od Jana i Elżbiety Kulig z rodziną

35. od Krystyny i Michała Kuczek

36. od Doroty i Zbigniewa Kulig

37. od Marii i Mariana Cięciwa

38. od sąsiadów Piwowarów: Danuty i Bolesława, Grzegorza i Anny, Adama i Małgorzaty

39. od wnuczki Klaudii z narzeczonym

40. od Marii i Andrzeja Krzyżak

Poza parafią w Kenii ks. WacławnDominik odprawi następujące Msze św.: - przekazane

41. od Wiesławy i Kazimierza Cięciwa

42. od Janiny Bober

43. od rodziny Staszaków

44. od Ireny i Zbigniewa Cięciwy z rodziną

45. od sąsiadki Ireny

46. od sąsiadów: Bożeny i Jana Cięciwa

47. od rodziny Karpielów z Nowego Sącza

48. od Piotra Dzięgiel z rodziną

49. od Anny Gorgon z rodziną

50. od Małgorzaty i Dominika Lebdów

51. od Ireny i Tadeusza Szotów z Porąbki Iwkowskiej

52. od Barbary i Grzegorza Piechnik z rodziną

53. od Bernadety i Stanisława Kukla z rodziną

54. od Doroty i Pawła Szot z rodziną

55. od Doroty i Pawła Dzięgiel z Iwkowej

56. od Tomasza Pajora z rodziną

57. od Krystyny i Mariana Zapiór z rodziną

58. od rodziny Elżbiety i Jana Kosakowskich z Wojakowej

59. od Anny i Bogumiły

60. od Jolanty i Mariana Dzięgiel

61. od rodziny Czyżyckich i Krzyżaków

62. od Weroniki i Jana Kołdras

63. od sąsiadów: Iwony i Sławomira Staszak

64. od Zygmunta Waligóra

65. od Marii i Stanisława Kosakowskich z Wojakowej

66. od Marii i Józefa Serafin z Wojakowej

67. od wnuczki Agaty z rodziną

68. od sąsiadów: Marii i Marka Żółty z rodziną

69. od Anny i Eugeniusza Czyżyckich

70. od chrześniaka Mariusza Tucznio z Iwkowej

71. od Aleksandry i Andrzeja Szewczyk z Kątów

72. od Dyrekcji PDM Dębica

73. od kolegów syna Ryszarda z PDM Dębica

74. od kolegi syna Ryszarda: Tadeusza Klimy z rodziną

75. od sąsiadów: Marii i Jana Nowak

76. od Agaty i Marka Czyżyckich

77. od siostry Janiny i Jana Tucznio z Iwkowej

 

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU!