Figury

Figura Świętego Jana Pawła Wielkiego w Kątach

Figura Błogosławionego Jana Pawła Wielkiego

Z chwilą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową parafianie Kątów z wielką radością, ale też z ogromnym szacunkiem i godnością odnosili się do Papieża Jana Pawła II. Zawsze gorąco modlili się w Jego intencjach, przeżywali każdą Jego pielgrzymkę do Polski, wielu z parafian spotykało się z nim w różnych miejscach, gdy przybywał do Ojczyzny. Wielkim przeżyciem dla wielu naszych wiernych były spotkania w Krakowie, Tarnowie, szczególnie to ostatnie w Starym Sączu.

Parafianie Kątów pielgrzymowali także do Rzymu, aby spotkać się z Ojcem Świętym. Przez cały czas pontyfikatu Jana Pawła II, każdego 16-go dnia miesiąca przeżywali „Dzień papieski”, polecając Bogu przez wstawiennictwo Maryi osobę Ojca Świętego. Podczas ostatnich miesięcy Jego życia, choroby i śmierci zbieraliśmy się pod Krzyżem Jubileuszowym w Połomiu Małym na wspólną modlitwę. Zaraz po śmierci ukochanego Jana Pawła Wielkiego zrodziła się myśl, aby w parafii stanęła figura Jana Pawła II.

Po wielu konsultacjach i przemyśleniach figura św. Jana Pawła II, papieża została postawiona przed naszym kościołem parafialnym , z pięknym cokołem i obejściem granitowym z kwiatami herbu papieskiego przed figurą. Figura Papieża Polaka została odsłonięta 1 maja 2011 roku, a poświęcona przez ks. biskupa Władysława Bobowskiego.

Figura Chrystusa Zmartwychwstałego, na cmentarzu parafialnym

Figura Chrystusa Zmartwychwstałego

Cmentarz, to miejsce oczekiwania na chwalebne zmartwychwstanie. Odkupienie człowieka przez Chrystusa dokonało się przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Na każdym grobie widnieje krzyż, a nad całym cmentarzem figura Chrystusa zmartwychwstałego. Piękny, okazały, biały monument Chrystusa zmartwychwstałego, to dla każdego odwiedzającego groby swoich bliskich nadzieja naszego kiedyś zmartwychwstania, dlatego to właśnie ta figura zdobi nasz parafialny cmentarz w Kątach.