Rada Parafialna

Rada Duszpasterska stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii, czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.  W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez Prawo Kanoniczne,  uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza. 

 Rada Duszpasterska 

Przewodniczący: Ks. Michał Peciak - Proboszcz 

Wiceprzewodniczący: Nowak Grzegorz

 • Cięciwa Wioleta

 • Karpiel Elżbieta

 • Krzyściak Anna

 • Łagosz Marek

 • Uryga Stanisław

 • Siostra Halina Boruch

 • Stanuch Maria

 • Cięciwa Paweł

 • Nosek- Kołdras Bogusław

  Na członków Rady Ekonomicznej zostali zamianowani:

 • Hołyst Marian

 • Łagosz Józef

 • Kulig Jan

 • Maciaś Kazimierz