Namaszczenie chorych

Sakrament Chorych

Kapłana należy wezwać gdy zachodzi poważna choroba, starość lub nagły wypadek. Wezwanie zgłosić w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

Regularne odwiedziny kapłana u chorych są w pierwsze piątki każdego miesiąca o godz. 8.30 oraz w czasie rekolekcji podczas nabożeństwa dla chorych i starszych. W nagłym wypadku o każdej porze.

Wskazane jest by zapewnić transport dla kapłana z Najświętszym Sakramentem.

Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości. Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości. Sakrament ten chrześcijanin może przyjmować za każdym razem gdy jest dotknięty ciężką chorobą lub gdy nastąpiło jej nasilenie.

Sakramentu tego udzielają tylko kapłani. Przy jego sprawowaniu używają oni oleju poświęconego przez biskupa lub w razie potrzeby przez samego prezbitera, który celebruje ten sakrament.

Zmarłym nie udziela się sakramentu chorych!