Msze św. pogrzebowe  za +Marię Sikorską

W parafii zostaną odprawione następujące Msze św.:

1. od syna Bogdana z żoną

2. od syna Henryka z rodziną

3. od syna Andrzeja z rodziną

4. od syna Tadeusza z rodziną

5. od syna Stanisława

6. od wnuków: Krzysztofa i Tomasza

7. od sąsiadów Serafinów

8. od Kazimierza i Stanisławy Motak z rodziną

9. od rodziny Zapiórów

10. od sąsiadów Zelków

Poza parafią ks. Stanisław Gadzina w Postolinie odprawi następujące Msze św.: - przekazane

11. od Raczkowskiej z rodziną

12. od Rozalii Tucznio z Wojakowej z rodziną

13. od Marii Czyżyckiej z rodziną

14. od Grażyny Goryca

15. od chrześniaka Zdzisława z żoną

16. od rodziny Babiczów z Zakopanego

17. od sąsiadów: Barbary i Andrzeja Figiel z rodziną

18. od Janiny Babiczów

19. od Haliny Witos

20. od Piotra Szczepańskiego

21. od Macieja Sokołowskiego z rodziną

22. od Urszuli i Henryka Myszka z Lewniowej

23. od Marii Góral z Łoniowej

24. od Elżbiety Motak z rodziną z Łoniowej

25. od Stanisława Janawy z rodziną

26. od Anny i Andrzeja Antolów

27. od znajomych Stanisława z pracy

28. od kolegów Henryka z pracy

 

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU!