Msze Święte pogrzebowe  za + Kazimierza Karpiela

W parafii zostaną odprawione następujace Msze św.:

  1.W 7 dzień po śmierci od sióstr i braci

  2.Od brata Czesława z rodziną

  3.Od siostry Katarzyny Serafin i Piotra Żołny

  4.Od Edyty Hełmeckiej z dziećmi.

  5.Od Agnieszki i Dariusza Nowak z dziećmi.

  6.Od brata Jana Karpiela.

  7.Od Teresy Karpiel z rodziną.

  8.Od Angeliki i Dominika.

  9.Od rodziny Karpiel z Połomia.

  10.Od mieszkańców Połomia Małego.

   

  NIECH ODPOCZYWA W POKOJU!