Ochrona danych osobowych – Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

  od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym przygotowane zostały dla Państwa niezbędne informacje, które znajdują się poniżej.

Administratorem pozyskiwanych od Państwa danych osobowych jest:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Kątach 32-862 Porąbka Iwkowska

woj. Małopolskie

Przedstawiciel Administratora Danych:

ks. Michał Peciak

Telefon kontaktowy: 14 684 49 80

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

Wykładnią dla przetwarzania danych osobowych przez Parafię jest Dekret Ogólny (do pobrania TUTAJ)w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. 

W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne do prowadzenia działalności duszpasterskiej. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami ale rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne.

Informujemy,  że w każdą niedzielę i Święta obowiązkowe o godz. 11.00 Msza św. jest transmitowana on-line. Osoby będące w prezbiterium są widoczne na obrazie. Będąc w prezbiterium wyrażasz zgodę na publikację Twojego wizerunku.

Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania,

  • dokonania adnotacji i uzupełnienia; usunięcia,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie.

    Wskazane prawa przysługują tylko w zakresie i na zasadach określonych w RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000). Ponadto informujemy, że intencje mszalne, zarówno za żywych jak i za zmarłych, są umieszczane na stronie internetowej parafii i na tablicach ogłoszeń. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Kątach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

    Ks. Michał Peciak – proboszcz parafii