Akcja Katolicka

Cel i działalność Akcji Katolickiej

 1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
 2. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:
  1. pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
  2. przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecz­nego;
  3. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej;
  4. kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kultu­ralnym i politycznym.

Akcja Katolicka może prowadzić:

 1. działalność oświatową, wychowawczą i wydawniczą;
 2. działalność kulturalną i informacyjną w szczególności przy użyciu środków przekazu;
 3. działalność dobroczynną;
 4. działalność turystyczno - sportową;
 5. działalność gospodarczą.

 W skład Zarządu Parafialnego Oddziału wchodzą:

1. Prezes, którego mianuje Biskup Diecezjalny

2. Wiceprezes

3. Sekretarz

4. Skarbnik

Parafialny oddział akcji Katolickiej w Kątach (lista członkiń na dzień 16.09.2022r.)

Asystent kościelny: Ks. Michał Peciak - Proboszcz 

Prezes: Łagosz Joanna

 

Strona internetowa: Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej