Sakramenty święte

Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

2. Bierzmowanie

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,
On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

3. Eucharystia

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc:
To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!

4. Sakrament pokuty i pojednania

Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

5. Namaszczenie chorych

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.
A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

6. Kapłaństwo

Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami,
abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią

7. Małżeństwo

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem