TP WSD

Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchowego w Tarnowie

Oddział w Kątach został ukonstytuowany 2 października 1997 r.

Celem Towarzystwa jest troska o rozwój powołań kapłańskich. Jej przejawem jest współpraca z Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, niesienie mu pomocy duchowej i materialnej oraz kształtowanie kultury religijnej zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.

Z działalności Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego przy parafii Kąty:
Oddział TP WSD parafii Kąty liczy 20 członków. W swojej działalności realizuje przyjęte zadania, których celem jest wspieranie WSD w Tarnowie.

Działania te obejmują:

  • Modlitwę za kleryków kształcących się w seminarium, ich opiekunów, wykładowców i profesorów o wszelkie łaski Boże potrzebne do ich duchowego rozwoju. Członkowie w szczególności uczestniczą we Mszy św. czwartkowej poprzedzającej pierwszy piątek miesiąca w czasie której modlą się także o nowe powołania kapłańskie.
  • Włączanie się w uroczyste obchodzenie niedzieli kapłańskiej w parafii poprzez modlitwę dziękczynną w intencjach kapłanów, a w szczególności pracujących w naszej parafii jako podziękowanie Panu Bogu za ich ofiarną i wszechstronną służbę.
  • Aktywne uczestniczenie w świętach i uroczystościach kościelnych, prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu i przy Grobie Pana Jezusa.
  • Uczestniczenie w corocznych spotkaniach opłatkowych w WSD w Tarnowie.
  • Finansowe wspieranie rozbudowy Seminarium i bieżących potrzeb tej instytucji
  • Uczestniczenie w wolnych zebraniach związku.

Członkowie TP WSD - Oddział Kąty

Opiekun: Ks.Michał Peciak - Proboszcz