TP WSD

Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchowego w Tarnowie

Oddział w Kątach został ukonstytuowany 2 października 1997 r.

Celem Towarzystwa jest troska o rozwój powołań kapłańskich. Jej przejawem jest współpraca z Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, niesienie mu pomocy duchowej i materialnej oraz kształtowanie kultury religijnej zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.

Z działalności Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego przy parafii Kąty:
Oddział TP WSD parafii Kąty liczy 20 członków. W swojej działalności realizuje przyjęte zadania, których celem jest wspieranie WSD w Tarnowie.

Działania te obejmują:

 • Modlitwę za kleryków kształcących się w seminarium, ich opiekunów, wykładowców i profesorów o wszelkie łaski Boże potrzebne do ich duchowego rozwoju. Członkowie w szczególności uczestniczą we Mszy św. czwartkowej poprzedzającej pierwszy piątek miesiąca w czasie której modlą się także o nowe powołania kapłańskie.
 • Włączanie się w uroczyste obchodzenie niedzieli kapłańskiej w parafii poprzez modlitwę dziękczynną w intencjach kapłanów, a w szczególności pracujących w naszej parafii jako podziękowanie Panu Bogu za ich ofiarną i wszechstronną służbę.
 • Aktywne uczestniczenie w świętach i uroczystościach kościelnych, prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu i przy Grobie Pana Jezusa.
 • Uczestniczenie w corocznych spotkaniach opłatkowych w WSD w Tarnowie.
 • Finansowe wspieranie rozbudowy Seminarium i bieżących potrzeb tej instytucji
 • Uczestniczenie w wolnych zebraniach związku.

Członkowie TP WSD - Oddział Kąty

Opiekun: Ks. Jan Witek - proboszcz

 • Stanucha Maria - przewodnicząca
 • Kołodziej Krystyna 
 • Tucznio Elżbieta - sekretarz
 • Zając Maria - skarbnik
 • Bednarek Elżbieta
 • Czyżycka Krystyna
 • Karpiel Małgorzata
 • Łagosz Teresa
 • Maciaś Janina
 • Mastalska Małgorzata
 • Mida Krystyna
 • Nieć Zofia
 • Nowak Halina
 • Oleksy Bożena
 • Oleksy Maria
 • Pachut Aniela
 • Pachut Dorota
 • Pajor Janina
 • Salamon Franciszka
 • Serafin Zofia
 • Żołna Halina

Strona internetowa: Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie