Siostry zakonne

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny

Kontakt
Kąty 49
32-862 Porąbka Iwkowska
Tel:

W okresie 1903 – 1918 Ksiądz Józef Krośnieński, ówczesny proboszcz parafii Wojakowa zainicjował budowę Domu Sióstr Służebniczek z ochronką w Kątach. Na ten cel zakupił grunt i rozpoczął budowę. W trakcie tej pracy został przeniesiony do innej parafii, dlatego w 1903 roku nawiązał kontakt z przełożoną generalną Zgromadzenia, Siostrą M. Leoną Jankiewicz ze Starej Wsi przekazując rozpoczętą budowę i część gruntu, w zamian za zwrot decydującej części kosztów. 26 marca 1903 roku przybyły do Kątów Siostry Służebniczki: Małgorzata Brogowska i Ludwika Chmaj. W niedługim czasie skierowana została tutaj trzecia siostra, Wincentyna Chrzan. Odtąd siostry kierowały pracami przy wykończeniu Domu, a na noc udawały się na plebanię do Wojakowej. Po kilku tygodniach mogły już zamieszkać w jednym wykończonym pokoju dopilnowując pozostałych prac.