Duszpasterze

Proboszcz
ks. Jan Witek
Rezydent
ks. Prałat Stanisław Nowak
Kanonik
ks. Piotr Ścipień

Organista:
Wojciech Hila

Szafarze Komunii Świętej:
Piotr Karpiel
Ryszard Kurzydło
Wiesław Pachut