Aktualności

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie zaprasza na studia magisterskie z teologii. Studia te, przeznaczone dla osób świeckich i zakonnych, służą nie tylko pogłębieniu wiary i chrześcijańskiej formacji, lecz także przygotowują do nauczania religii w szkole podstawowej i średniej.

Od 1 października 2021 r. rozpoczną się także studia podyplomowe: „Katecheza przedszkolna”, które są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne. Podyplomowe studia „Katecheza przedszkolna” pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do nauczania religii w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych.

Zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale.

Jeśli to możliwe, proszę także o umieszczenie na stronie internetowej parafii plakatu reklamującego studia na naszym Wydziale.

Szczegółowe informacje na stronie: Sekretariat WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, tel. 146223331, wt.diecezja.tarnow.pl email: wteol@diecezja.tarnow.pl

Serdecznie dziękuję za przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby i zaangażowanie na rzecz Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Z wyrazami szacunku

Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

dziekan WTST