Aktualności

Rodzina BOGIEM Silna – to Święta Rodzina

Rodzina BOGIEM Silna – to Święta Rodzina
Święta Rodzina jest z pewnością wyjątkowa i niepowtarzalna, ale jest jednocześnie „wzorem życia” dla każdej rodziny, gdyż Jezus, prawdziwy człowiek, zechciał urodzić się w rodzinie ludzkiej i w ten sposób ją pobłogosławił i uświęcił. Rodzina musi rodzić się z odpowiedzialnego, definitywnego „tak” mężczyzny i kobiety i żyć świadomym „tak” dzieci, które stopniowo stają się jej członkami. Trzeba umieć odpowiedzieć „tak” na to powołanie, które Bóg wpisał w naszą naturę. Bóg troszczący się po ojcowsku o wszystko chciał, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się wzajemnie do siebie w duchu braterskim. Wszyscy bowiem, stworzeni na obraz Boga, który „z jednego uczynił cały rodzaj ludzki, aby zamieszkał cały obszar ziemi”, powołani są do jednego i tego samego celu, to jest do Boga samego…
Podczas gdy Jezus nauczał w świątyni, Maryja i Józef szukali Go z bólem serca. Ból Maryi w trzech dniach poszukiwań to cały szereg cierpień, przede wszystkim Matki, ale również osoby odpowiedzialnej. Do tego dochodzi zapewne doświadczenie przykrości, upokorzenia związane z krytyką ze strony innych. Maryja doświadcza, że całkowite powierzenie się Bogu doprowadziło Ją do sytuacji zupełnie nieoczekiwanej – nieporozumienia, oddalenia. Syn „ucieka od Niej” i mówi językiem, którego nie rozumie. Potrzeba było czasu, aby Rodzice zrozumieli misję Boga. Mały Jezus powiedział Rodzicom: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”. Zapytajmy siebie, czy czynimy tak, jak chce tego Bóg. Zapytaj siebie: Czy przeżywam własne życie jako drogę, wędrówkę na wzór pielgrzyma? Gdzie i w jaki sposób szukam Jezusa? Jak przeżywam sytuacje zagubienia, niezrozumienia? Czy mojej relacji z Bogiem nie grozi rutyna? Czy jestem wierny Bogu w codzienności życia? W jaki sposób podejmuję trud życia?.