Aktualności

AKT OSOBISTEGO UZNANIA JEZUSA CHRYSTUSA JAKO KRÓLA I PANA

AKT OSOBISTEGO UZNANIA JEZUSA CHRYSTUSA 	JAKO KRÓLA I PANAPanie Jezu Chryste, Kr6lu nieba i ziemi,

Ja..............

uznaję Ciebie Kr6lem swego serca, małżeństwa, mojej rodziny oraz naszej Ojczyzny.

Tobie oddaj cześć i uwielbienie. Przyrzekam całym dalszym życiem swoim dbać o Twoją chwałę i zawsze dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, kt6re okazujesz z pokolenia na pokolenie.

Uroczyście obieram Ciebie, Panie, Jezu Chryste za mojego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Matkę Twoją, Niepokalaną Dziewicę Maryję ponownie przyrzekam czcić jako PANIĄ i KROLOWĄ naszej umiłowanej Ojczyzny.

Jezu Chryste, Ty jesteś Panem nieba i ziemi. Bądź KROLEM mojego życia i serca, bądź Kr6lem mojej rodziny, bądź PANEM i KRÓLEM w Polsce, Ojczyźnie naszej, w tym pokoleniu i po wszystkie czasy. Niech przez moje życie zgodne z przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości. Proszę o to Ciebie, Panie Jezu Chryste, który żyjesz i kr6lujesz na wieki wiek6w.