Aktualności

Intencje Mszy św. za zmarłego Ks. Prałata Stanisława Nowaka:

Intencje Mszy św. za zmarłego Ks. Prałata Stanisława Nowaka:
 • od Rady Parafialnej w Katach
 • od Rady Parafialnej w Iwkowej
 • od członkiń Akcji Katolickiej
 • od Grupy Apostolskie bł. Karoliny
 • od Dyrektora szkoły Podstawowej w Katach
 • od Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Katach
 • od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kątach
 • od pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Katach
 • od nauczycieli emerytów szk. Podst. w Kątach
 • od członków Klubu Seniora „ Aktywni” w Porąbce Iwkowskiej
 • od sióstr Służebniczek z Katów
 • od sióstr Służebniczek z Katów
 • od sióstr z Krynicy
 • od członkiń Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Duchownego
 • od członkiń Parafialnego Oddziału Caritas
 • od Władysławy i Jana Kulig
 • od Renaty i Tadeusza Poślińskich z córką
 • od Roberta i Elżbiety Kulig z rodziną
 • od Sylwestra i Elżbiety Kulig z rodziną
 • od Jana i Natalii Kulig z rodziną
 • od Małgorzaty i Grzegorza Kumorek z rodziną
 • od Bernadety i Kazimierza Pysno z rodziną
 • od rodziny Łagoszów
 • od rodziny Łagoszów
 • od Janiny Pajor z rodziną
 • od Agnieszki i Mirosława Oleksy z rodziną
 • o radość w niebie od pewnej osoby
 • za zmarłe i żyjące siostry Służebniczki
 • od Aliny i Stanisława Hołyst z rodziną
 • od rodziny Górali
 • od członkiń I Róży Żywego Różańca Kobiet
 • od członkiń III Róży Żywego Różańca Kobiet – zelatorki Janiny Maciaś
 • od członkiń IV róży Żywego Różańca Kobiet
 • od członkiń VII Róży Żywego Różańca Kobiet – zelatorki Józefy Stanuch
 • od członków II Róży Mężczyzn zelatora Marka Zelka
 • od członków III Róży Mężczyzn zelatora Stanisława Pajor
 • od członków III Róży Mężczyzn za zm. Ks. Kazimierza Ocytko
 • od Ireny i Wiesława Ptak
 • od rodziny Łomzików
 • od Mariana i Marii Bieniek z rodziną.
 • od Haliny Kulig z rodziną
 • od byłych uczniów Szk. Podst. w Kątach z rocznika 1980
 • od firmy „Perła” Porąbka Iwkowska
 • od rodziny Hołyst
 • od mieszkańców III części Połomia Małego
 • od Krystyny i Mariana Zapiór
 • od Beaty i Marka Janik z Gorlic
 • od mieszkańców Połomia Małego
 • od parafian z Drużkowa Pustego część Dolna
 • od Dyrektora, nauczycieli i prac Szkoły Podstawowej w Iwkowej
 • od Dyrektora, nauczycieli i prac. Gimnazjum w Iwkowej
 • od Dyr. i prac. Pub. Przedszkola w Porąbce Iwkowskiej
 • od Dyr. nauczycieli i prac. obsługi Pub. Przedszkola w Iwkowej
 • od Dyr. nauczycieli i prac. obsługi Pub. Przedszkola w Iwkowej
 • od dzieci z grupy „O” SP w Katach z wychowawczynią i rodzicami
 • od klasy I a Szk. Podst. z wychowawcą i rodzicami
 • od uczniów i rodziców klasy I b z wychowawczynią
 • od klasy II Szk. Podst. z wychowawcą i rodzicami
 • od uczniów klasy III ich rodziców i wychowawczyni
 • od uczniów klasy IV, ich rodziców i wychowawczyni
 • od uczniów klasy V Szkoły Podst. w Katach
 • od uczniów klasy VI a, ich rodziców i wychowawczyni
 • od uczniów klasy VI b, ich rodziców i wychowawczyni
 • od uczniów klasy VII, ich rodziców i wychowawczyni
 • od uczniów klasy VIII, ich rodziców i wychowawczyni
 • od byłych uczniów Szk. Podst. w Kątach – Rocznik 1977
 • od byłych uczniów Szk. Podst. w Kątach z rocznika 1980
 • od byłych ucz. Szk. Podst. w Kątach z rocznika 1982 z wychowawczyniami
 • od byłych uczniów z Rocznika 1994
 • od uczniów Szkoły Podst. w Kątach rocznik 1985
 • od uczniów Szkoły Podst. w Kątach rocznik 1986
 • od uczniów Szkoły Podst. w Kątach rocznik 1991
 • od Absolwentów PSP w Kątach Rocznik 2006
 • od Dyrekcji, nauczycieli i prac. Szkoły w Wojakowej
 • od Absolwentów PSP w Kątach Rocznik 2006
 • od Stanisławy i Andrzeja Szewczyk z Połomia Małego
 • od Sylwii i Zbigniewa Kociołek z Połomia Małego
 • od Dominiki i Damiana Oleksy z Połomia Małego
 • od Zofii Zapiór
 • od Marka i Mateusza Nowak
 • od Jerzego Dziedzic z rodziną z Wojakowej
 • od rodziny Kruczków
 • od Urszuli i Kazimierza Figiel z rodziną
 • od Władysława i Stanisława Ciastoniów
 • od Barbary Zapiór z rodziną
 • od Urszuli i Łukasza Szot
 • od Tomasza Hołyst z rodziną
 • od Agaty Szot z Iwkowej
 • od Anny Bartusiak z rodziną
 • od Anny Bartusiak z rodziną
 • od Daniela Ptak z rodziną
 • od sąsiadów Malików
 • od Zofii Szot
 • od Danuty Szot
 • od Beaty Szot
 • od Grażyny Szot
 • od Piotra Szot
 • od Urszuli i Bogusława Kamińskich z dziećmi
 • od Anety i Krzysztofa Zelek z rodziną
 • od Heleny Wolak z Wojakowej
 • od rodziny Nakielnych z Połomia Małego
 • od rodziny Rygułów z Połomia Małego
 • od Alicji i Piotra karpiel z dziećmi
 • od Czesławy Nowak
 • od Cecylii Stanuch i rodziny Tokarskich
 • od Wojciecha i Wiesławy Lupa z Laskowej
 • od Bożeny i Stanisława Nowaków
 • od uczennicy Urszuli Piechowicz z rodziną
 • od Tobiaszów i Jońców z Kanady
 • od Grażyny i Eugeniusza Gwoździów z Kanady
 • od Anny i Zbigniewa Bogdańskich z Frycowej
 • od Franciszka Bodka z rodziną z Wojakowej
 • od firmy pogrzebowej „Bodek” z Wojakowej.
 • od Wiktorii i Stanisławy Orzeł
 • od Gabrieli i Tadeusza Nowak
 • od Marii i Franciszka Michalik z Nowego Sącza
 • od Marii Czyżyckiej z synami
 • od Aleksandra, Marii, Krzysztofa i Michaliny Oleksy
 • od Romany i Kazimierza Mleczko
 • od rodziny Zelków z Porąbki Iwkowskiej
 • od Aliny Zięć katechetki z Iwkowej
 • od Joanny i Jana Żołna z dziećmi
 • od Krystyny i Stanisława Jasnos
 • od rodziny Antoniego Urygi z Katów
 • od sąsiadów Bożeny i Pawła Oleksy z dziećmi
 • od Anny i Mariana Hołyst
 • od członków Koła Łowieckiego „ Szałas” Ujanowice
 • od członków Koła Łowieckiego: ”BÓR” Iwkowa
 • od Janiny i Kazimierza Maciaś
 • od Beaty i Piotra Maciaś z Sechnej
 • od Marii i Józefa Bednarek ze Stańkowej
 • od Klaudii i Mariusza Maciaś z Kątów
 • od Moniki i Łukasza Macias z Katów
 • od sąsiadów Krystyny i Czesława Kołodziej
 • od mieszkańców wsi Kąty
 • od parafian Kąty Zatoki i wzdłuż rzeki
 • od mieszkańców Katy - Ptaszkowa
 • od parafian z Drużkowa Pustego – góra i Katy Za Jedle
 • od parafian z Drużkowa Pustego – góra i Katy Za Jedle
 • od mieszkańców wsi Porąbka Iwkowska
 • od Rady Gminy Iwkowa i sołtysów
 • od Dyrektora i prac. GOK w Iwkowej
 • od Urszuli i Bogusława Kołdrasów z rodziną
 • od Zygmunta Czyżyckiego z rodziną
 • od Urszuli Grzyb z rodziną
 • od Heleny Motak z rodziną
 • od rodziny Mariana Karpiel
 • od rodziny Kusiorów z Iwkowej
 • od Małgorzaty i Andrzeja Hołyst z rodziną
 • od Ireny i Ryszarda Nowak z Kąty – Góry z rodziną
 • od rodziny Ptaków
 • od Józefy Stanuch z rodziną
 • od Marii i Mariana Cięciwa
 • od rodziny Kryjomskich z Drużkowa Pustego
 • od Krystyny i Andrzeja Drąg i dzieci z rodzinami
 • od Teresy i Piotra Filipek
 • od Barbary i Mirosława Szewczyk z dziećmi
 • od Kazimierza i Neli Zapiór z Połomia
 • od rodziny Stanisława i Barbary Oleksy
 • od rodziny Czesławy i Mariana Oleksy
 • od Kazimierza i Teresy Goryl z rodziną
 • od rodziny Powroźników
 • od Lidii i Wacława Chromczak
 • od Jadwigi i Kazimierza Bednarek
 • od Wiolety i Rafała Cięciwa z rodziną
 • od Bożeny i Jana Załubskich z córkami z Łososiny Dolnej
 • od Bernadety i Pawła Dyrek z córkami
 • od Krystyny Czyżyckiej i rodziny Karpieli
 • od Kazimierza i Krystyny Nowak z Porąbki Iwkowskiej
 • od rodziny Szarków z Czaczowa
 • od rodziny Woźniak z Nowego Sącza
 • od Anny i Mariana Ogórek z rodziną z Czaczowa
 • od Michała Florek z rodziną z Maciejowej
 • od Barbary i Zdzisława z Nawojowej
 • od parafian z Nawojowej
 • od parafian z Nawojowej
 • od rodziny Elżbiety i Stanisława Dutka z Bączej Kuniny
 • od sołtysa wsi Czaczów z rodziną
 • od mieszkańców wsi Złotne i Chomrzyska
 • od mieszkańców wsi Złotne i Chomrzyska
 • od parafian Czaczowa
 • od parafian Czaczowa
 • od mieszkańców wsi Barnowiec
 • od Anny i Antoniego Kłębczyk z rodziną z Barnowca
 • od rodziny Wójtowiczów z Barnowca
 • od rodziny Mirków, Tadeusza i Marii z Barnowca