Aktualności

Gaudete – Radość, wielka radość…

Gaudete – Radość, wielka radość…

W prawdziwym nawróceniu nie chodzi o zmianę naszych zajęć, ale o zmianę sposobu myślenia i sposobu życia.

Nie można w nieskończoność odkładać czasu swojej przemiany i powrotu do Pana Boga, ale trzeba żyć tak, by „być w pełni człowiekiem”, by nie skupiać się na tym, by jak najwięcej mieć, ale by po prostu być

Jan nawołuje, aby otworzyć drzwi swego serca Chrystusowi. Nie bać się Boga, nie lękać się, że On nam coś zabierze. Jeśli bowiem nawet coś utracimy, to tylko to, co nas od Niego oddziela, coś, co krępuje naszą wolność, a zarazem miłość.

Już blisko jest Pan…czy otworzysz Mu drzwi swego serca? Czy jest ono gotowe w pełni na Jego przyjście?