Aktualności

AKT POŚWIĘCENIA ŻYCIA ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI wg św. Piotra Juliana Eymarda:

AKT POŚWIĘCENIA ŻYCIA ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI wg św. Piotra Juliana Eymarda:Poświęcam Ci siebie, dobry Święty Józefie, jako ojcu duchowemu.

Wybieram Cię, żebyś zarządzał moją duszą i uczył mnie życia

wewnętrznego, życia ukrytego z Jezusem, Maryją i Tobą.

Poświęcam się Tobie jako przewodnikowi i wzorowi we wszystkich moich

obowiązkach tak, żebym mógł się nauczyć wypełniania ich z łagodnością

i pokorą: z łagodnością wobec moich braci, bliźnich i wszystkich,

z którymi będę mieć kontakt; a z pokorą wobec siebie i prostotą wobec Boga.

Wybieram Ciebie, dobry Święty Józefie, na swojego doradcę, powiernika,

obrońcę we wszystkich trudnościach i próbach.

Nie proszę, aby mi oszczędzono krzyży i cierpienia, ale tylko o ochronę przed

samolubstwem, które zniweczyłoby ich wartość, czyniąc mnie próżnym.

Wybieram Ciebie na swojego obrońcę.

Bądź mi ojcem tak, jak byłeś ojcem Świętej Rodziny w Nazarecie.

Bądź moim przewodnikiem, bądź moim opiekunem.

Nie proszę o dobra doczesne, o wielkość ani o władzę.

Proszę tylko, abym mógł wiernie i gorliwie służyć swojemu Boskiemu Królowi.

Będę Cię czcił, kochał i służył Ci razem z Maryją, moją Matką i nigdy

nie będę rozdzielał Jej imienia od Twojego.

O Jezu, daj mi Józefa za ojca tak, jak dałeś mi Maryję za Matkę.

Napełnij mnie oddaniem, ufnością i synowską miłością.

Wysłuchaj moich modlitw. Wiem, że to zrobisz. Już czuję się

przepełniony nadzieją i zaufaniem do dobrego św. Józefa, Twojego

przybranego ojca, a mojego ojca duchowego. Amen.